تفنگی

تراپ تفنگی  TDThermodynamic Steam Trap

تراپ تفنگی شیر اتوماتیکی است که در نقطه اتصال خطوط بخار و کندانس قرار می گیرد.تله بخار یا تراپ ترمودینامیکی عملکرد این گروه از تراپ  ها بر اساس یک دیسک و نشیمنگاه مسطح و قوانین ترمودینامیکی می باشد به همین دلیل به آنها تراپ دیسکی نیز می گویند.خوبی این گروه ار تراپ ها این است که به راحتی قابل تعمیر می باشند و فضای زیادی را نیز اشغال نمی کنند. عملکرد اصلی تله بخار جلوگیری از هدر رفت انرژی گرمایی با نگه داشتن بخار در وسیله گرمایشی و عبور هوا و کندانس از سیستم می باشد.

برداشت هوا و کندانس نیازی اساسی جهت افزایش راندمان فرایند می باشد.

تراپ تفنگی

 

بخار نگاه داشته شده در پشت تله، دارای انرژی و ارزش زیادی است که بدین وسیله از اتلاف آن به اتمسفر یا ورود به سیکل کندانس جلوگیری می شود.

با مشخص بودن نوع کاربری، فشار کاری و میزان مصرف بخار، نوع و ظرفیت تله های بخار تعیین می گردد.

 

کاربرد آن:

  • خشک کننده ها
  • ماشین های اتو کاری
  • واحد های فشار
  • یونیت هیترها
  • خطور بخار و جاکت ها

نحوه ی نصب آن:

هم می توان به صورت افقی و هم به صورت عمودی نصب گردد.جهت جریان در داخل تراپ باید مطابق فلش روی بدنه آن باشد.

شیر تخلیه :

در برخی مواقع می توان جهت تله بخار تا تراپ مربوطه یک شیر تخلیه تنظیم کرد تا از آن شیرجهت تخلیه هوا و یا گاز های زائد دیگر و همچنین کندانس جمع شده استفاده نمود.

مشخصات فنی آن:

  • طراحی بدنه 63 بار_بیشترین فشار کاری 42 بار
  • حداقل فشار کاری 0.25 بار
  • بیشترین توان کاری برای دمای 400 درجه سانتیگراد
  • اتصال دنده ای
  • جنس آن از فولاد

برای تهیه وگرفتن اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید .

۰۱۳-۳۳۳۲۱۸۰۰

۰۱۳-۳۳۳۲۰۴۳۸