تاسیسات ملت

فروشگاه تاسیسات ملت|شاه ملک پور

خانه گالری ویدیو

بارگیری لوله 16 اینچ - 5 میل

بارگیری لوله مانسمان

بارگیری لوله سیاه و پلی اتیلن

بارگیری لوله سیاه و پلی اتیلن (2)

تخلیه لوله پلی اتیلن مستقیم از کارخانه

بارگیری محصولات

حفاری چاه عمیق با لوله گالوانیزه 6 اینچ- 3.5میل اجرا آقای هادی پناهی