پلن پایه

تومان36000/ سالانه

 • اپلیکیشن موبایل
 • طراحی App برنامه اندروید
 • توسعه نرم افزار
 • توسعه اپلیکیشن

پلن
محبوب

پلن حرفه ای

تومان59000/ سالانه

 • طراحی برنامه اندروید
 • توسعه برنامه موبایل
 • توسعه نرم افزار
 • امنیت اطلاعات
پلن پیشرفته

تومان120000/ سالانه

 • اپلیکیشن موبایل
 • طراحی App برنامه اندروید
 • توسعه نرم افزار
 • توسعه اپلیکیشن