آرشیو دسته بندی: انواع فلنج

خانه محصولات بایگانی توسط دسته بندی "انواع فلنج"
فلنج های جوشی دسترسی آسان به تمیزکاری، بازرسی و تعمیرات را فراهم می کنند و با استفاده از جوشکاری به لوله متصل می شود. اتصال فلنجی با پیچ و مهره کردن دو فلنج به یکدیگر و...