Tag Archives: شیر یکطرفه دریچه ای

Home Posts tagged "شیر یکطرفه دریچه ای"
شیر یکطرفه دریچه ای
شیر یک طرفه دریچه‌ای یکی از انواع پرکاربرد شیرهای یک طرفه است که عبور سیال از آن در یک جهت بوده و از جریان برگشتی سیال ممانعت به عمل می‌آورد. این شیر تنها توسط فشار سی...