تله بخار شناوردار یا کوزه ای

تله بخار شناوردار یا کوزه ای : تله بخار شناوردار یا کوزه ایبه این مدل تله بخار، تراپ کوزه ای یا تله بخار کوزه ای نیز می گویند.

مطابق تشخیص تفاوت چگالی بین بخار و کندانس عمل می کنند. کندانس ورودی به تراپ باعث بلند شدن فلوتر و دور شدن شیر اصلی از قسمت سیت و خروج کندانس می شود.

همیشه در مسیر های بخار ، لوله ها با محیط تبادل حرارتی دارند.و این تبادل حرارت بخار موجود در خطوط را به مایغ تبدیل می کند.به این مایع کندانس گفته می شود.

تله بخار فلوتر به این صورت عمل میکند که یک شناور با مکانیسم ساده به وسیله اهرم متصل به آن دریچه ی خروجی را با یک ساچمه بر اساس میزان کندانس باز و بسته می کند.باز شدن دریچه تدریجی بوده و با توجه به میزان کندانس می باشدو تغییرات لحظه ای فشار تاثیری روی آن نمی گذارد.

نکات نصب تراپ کوزه ای :

فقط می تواند به صورت افقی در خطوط نصب گردند.جهت جریان در داخل تراپ باید مطابق با فلش روی بدنه ی آن باشد.

 

کوزه ای

 

برتری های تله بخار شناور دار یا فلوتری Ball Float Trap :

۱تخلیۀ کندانس به طور مداوم و در دمای بخار انجام می شود پس اولین انتخاب در کاربردهایی است که دارای نرخ انتقال حرارت بالا و حجم کندانس به نسبت زیاد می باشند

۲تخلیۀ کندانس در شرایط متغیر و با حجم زیاد یا کم، به درستی انجام می شود.  و تحت تأثیر تغییرات ناگهانی فشار یا جریان نیست.

۳ با نصب شیر هواگیر داخلی، تخلیه هوا به صورت دلخواه انجام می گیرد

۴اندازه تخلیه کندانس به نسبت اندازه تراپ زیاد است

۵در مواردی که فرصت گیرافتادن بخار (Steam Locking) وجود داشته باشد، استفاده از تراپ فلوتری که شیر آزاد کنندۀ بخار داشته باشد، تنها و بهترین حالت است.

۶در مقابل پدیدۀ “ضربۀ چکش” مقاومت خوبی دارد.

متریال آن از چدن نشکن می باشد و از متعلقات اصلی داخلی می توان به شناور استیل و نیز ترموسات با خروجی های جداگانه اشاره داشت.

کمبود های تله بخار شناور دار یا فلوتری Ball Float Trap :

۱از آنجا که همیشه مقداری آب در این تراپ در زمانی خاموشی سیستم و یا سرد بودن هوا باقی می ماند، امکان انجماد و آسیب رسیدن به بخش های شناور وجود دارد و در این موارد می توان از عایق ویژه استفاده کرد.

۲مثل تمامی تراپ های مکانیکی، نوع و اندازۀ قطعه های داخلی با توجه به محدودۀ فشار کاری متفاوت می باشد.

تله بخارهایی که در اختلاف فشار های بالاتر کار می کند، دارای اریفیس کوچکتری هستند تا نیروی شناوری فلوتر را یکسان نمایند.

 

برای تهیه وگرفتن اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید .

۰۱۳-۳۳۳۲۱۸۰۰

۰۱۳-۳۳۳۲۰۴۳۸