لوله گالوانیزه گلخانه ای چیست ؟

لوله گالوانیزه گلخانه ای چیست ؟

لوله گالوانیزه گلخانه ای یکی از پر مصرف ترین لوله ها در سازه های گلخانه ، الالخصوص گلخانه های کشاورزی و صنعتی می باشد .

ضخامت لوله های به کار رفته برای کمان گلخانه 2 ، 2/5 و 3 میلی متر و لوله های 2/5 میلی متری برای سازه سقف ، و ضخامت 2/8 میلی متر و 3 میلی متری برای ستون های سازه استفاده می شود .

لوله های کمان گلخانه در اکثر مواقع با روش گالوانیزاسیون گرم ، گالوانیزه می شود . این لوله ها را از طریق رول کردن ورق های فولادی و همچنین استفاده از درز جوش برای اتصال دو لبه ورق به وجود می آید .

اما پیش از استفاده از ورقه های فولادی برای رول کردن ، آن ها را در حوضچه مذاب فلز روی غوطه ور می کنند .

این لوله ها از لوله سیاه تولید شده از ورق و سپس به صورت درز جوش تولید و ساخته می شود .

پس از تولید و تمیز کاری سازه گلخانه ای جهت گالوانیزه به درون حمام مذاب رو منتقل گردیده و غرق در روی مذاب می شود . پس از ماندن در محلول در مدتی معین از آن خارج گشته و لوله گالوانیزه سازه گلخانه و با مقدار پوشش  به اندازه حداقل 70 میکرون آماده ، جهت بسته بندی و فروش می باشد .

لوله گالوانیزه گلخانه ای چیست ؟

انواع لوله گالوانیزه سازه گلخانه

  1. لوله گالوانیزه سازه گلخانه سبک
  2. لوله گالوانیزه سازه گلخانه کشاورزی
  3. لوله گالوانیزه سازه گلخانه صنعتی
  4. لوله گالوانیزه سازه گلخانه سنگین

رای تهیه وگرفتن اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید .

۰۱۳-۳۳۳۲۱۸۰۰

۰۱۳-۳۳۳۲۰۴۳۸